Komplexní řešení

Komplexní řešení

montáže / foliové střechy / protipožár

V rámci každého projektu se snažíme o realizaci co nejširší škály dodávky pro zamýšlený provoz. Typickým příkladem jsou různé obslužné plošiny a servisní lávky zahrnující nosné rošty z rozlišných materiálů a vlastností, požární žebříky, zdvyhací plošiny, technologické konstrukce včetně drah pro dopravníky, jeřábové dráhy, střešní nástavby pro solární panely, zateplené mezistřešní žlaby nebo např. i vzduchotechnika. Nenabízíme pouze samotnou realizaci, ale i součinnost odborníků v odpovídajících profesích pro vytvoření prováděcí dokumentace. Samozřejmostí je doložení veškerého papírování v podobě potřebných certifikátů, osvědčení o shodě a technických podmínek nutných k následné kolaudaci objektu.

Standartní střešní krytinou nezateplených objektů bývá trapézový plech. V případě požadavku střešního prosvětlení dodáváme polykarbonátové trapézové desky. U zateplených objektů se sedlovou, nebo pultovou střechou dodáváme střešní plášť většinou v podobě PUR panelů, nebo požárně odolnějších panelů s jádrem z minerální vlny. Prosvětlení je zde řešeno polykarbonátovými světlíky s obrubou nebo prosvětlovacími pásy zabudovanými přímo do panelů. V případě plochých střech provádíme izolaci pomocí hydroizolačních foliových systémů. Jako tepelnou izoilaci v samotné skladbě střešního pláště dodáváme zpravidla extrudovaný polystytren nebo desky z minerální vlny v závislosti na projektové dokumentaci. Samozřejmostí je provedení kompletní dodávky pláště včetně klempířských prvků a opracování veškerých střešních prostupů. K provádění těchto prací jsme osvědčeni foliové systémy FATRAFOL od firmy Fatra, systém PROTAN od firmy Izolprotan a další systémy od dodavatele Eurotec.

Nedílnou součástí většiny námi realizovaných staveb jsou požadavky na požární bezpečnost. Těmto požadavkům vycházíme vztříc prvotně dimenzováním profilů ocelové konstrukce standartně na R=15 minut. Případné zvýšené nároky řešíme pomocí protipožárního nátěrového systému. Některé části objektů při samotné realizaci jako např. spoje stěny a stropu, prostupy, dilatační spáry nebo otvory vzniklé při zásahu do stávajících příček je zapotřebí dodatečně protipožárně utěsnit. K provádění těchto prací jsme osvědčeni firmou Promat. Mezi nejčastěji relevantní použití protipožárních systémů patří těsnění stavebních a dilatačních spár, trubní ucpávky, požárně ochranné manžety  potrubí, deskové přepážky, těsnění kabelových prostupů apod.

Fotografie
Komplexní řešení
Komplexní řešení
Komplexní řešení
Komplexní řešení
Komplexní řešení
Komplexní řešení
Komplexní řešení